ČEPRO, a.s. (přes Plynostav Pardubice holding, a.s.)

Název zakázky: Protikorozní ochrana produktovodu Kolín
Realizace: 2006

Zajištění protikorozní ochrany nově budovaného produktovodu. Akivní protikorozní ochrana byla provedena systémem vloženého proudu dle ČSN EN 12 954. Společnost tuto zakázku realizovala na základě předložené projektové dokumentace.