Elektrická zařízení

Instalace elektrických zařízení

  • Rozvaděče pro protikorozní ochranu  nízkého napětí
  • Silnoproudé rozvody
  • Slaboproudé rozvody
  • Hromosvody a uzemnění
  • Revize
  • Motorické instalace
  • Technologické celky