Produkty a služby

Ochrana proti korozi

 • Korozní průzkumy včetně měření bludných proudů.
 • Montáže zařízení katodické ochrany včetně dálkového přenosu dat.
 • Servis, opravy a periodické prohlídky zařízení katodické ochrany.
 • Zjišťování vad izolačního povlaku potrubí Pearsonovou metodou, včetně následné opravy vad.
 • Elektrojiskrové zkoušky ochranného povlaku ocelového potrubí.
 • Dodávka a montáž spojovacích a propojovacích objektů.
 • Výstavba stanic katodické ochrany na liniových zařízeních a nádržích.
 • Dodávka a montáž elektrických polarizovaných drenáží pro ČD a DP.
 • Aluminotermické navařování kabelů na potrubí.
 • Vytyčení trasy potrubí a kabelů.
 • Zaměření liniových zařízení uložených v zemi a vad izol. povlaku systémem GPS do ± 40cm.

Elektrická zařízení

Instalace elektrických zařízení

 • Rozvaděče pro protikorozní ochranu  nízkého napětí
 • Silnoproudé rozvody
 • Slaboproudé rozvody
 • Hromosvody a uzemnění
 • Revize
 • Motorické instalace
 • Technologické celky

Projekční činnost

Naše společnost nabízí služby v oblastech protikorozní ochrany a elektro, včetně návrhu technického řešení. Tyto činnosti zajišťujeme „na klíč“, tzn. od zpracování technického řešení přes projekty po montáž a následný servis.