Ochrana proti korozi

 • Korozní průzkumy včetně měření bludných proudů.
 • Montáže zařízení katodické ochrany včetně dálkového přenosu dat.
 • Servis, opravy a periodické prohlídky zařízení katodické ochrany.
 • Zjišťování vad izolačního povlaku potrubí Pearsonovou metodou, včetně následné opravy vad.
 • Elektrojiskrové zkoušky ochranného povlaku ocelového potrubí.
 • Dodávka a montáž spojovacích a propojovacích objektů.
 • Výstavba stanic katodické ochrany na liniových zařízeních a nádržích.
 • Dodávka a montáž elektrických polarizovaných drenáží pro ČD a DP.
 • Aluminotermické navařování kabelů na potrubí.
 • Vytyčení trasy potrubí a kabelů.
 • Zaměření liniových zařízení uložených v zemi a vad izol. povlaku systémem GPS do ± 40cm.